JohannaKouwenaarと ヘンドリック・フライジャー(1876-1955).

また綴られる:ヘンドリックFreyer。

11-04-1913の取締役会のメンバー ロイヤルコンセルトヘボウ。 25周年を記念して撮影した写真。 左から右へ: Jan Dudok van Heel(1867-1930), ヘンリカス・ジョアン・ファン・オグトロプ(1866-1914)リチャード・ヴァン・リース(1853-1939)Gerrit Hendrik de Marez Oyens(1811-1883)Hendrik(Han Henri)de Booy(1867-1964) および ヘンドリック・フライジャー(1876-1955)。 後ろにエッチング グスタフ・マーラー(1860-1911) by エミール・オルリック(1870-1932).

書評「これらの手紙を保管してください」、1998年(オランダ語)

Brieven aanhetConcertgebouworkest; 'Bij u te dirigeren beschouw ik als plezier'

「アムステルダム・アーンビエト、アクセプター・イク・ゲウーンに謝礼金を贈る」、シュリーフ・グスタフ・マーラー、ウィレム・メンゲルベルク。 Hoe het dagelijks leven van het Concertgebouworkest eruit zag tussen 1904 en 1922 blijkt uitdecorrespondentie。 Volgende week verschijnt een boek met de brieven van onder meer Schoenberg enDebussy。

Het boek 'これらの手紙を保管してください' verschijnt 13febr。 bijuitg。 トス、バッセム。

「Bewaarsvpde brieven!」、シュリーフ・ディリジェント・ウィレム・メンゲルベルクop 22 augustus 1909 aan het slot van een brief aan Hendrik Freijer、de administrateur van hetAmsterdamseConcertgebouw。 Mengelberg zat inhetZwitserseOberalp-Passhöhe「hooginde sneeuw、daarom schrijf ik zo onduidelijk、m'n handen zijn stijf van dekou」

Bij zijn brief aan'Waarde vriend Freijer 'stuurde Mengelberg niet alleen'eenige briefjes etc.' maar hij gaf hem ook negen genummerde opdrachten enは、voor het Organiseren van dekomendeconcertenを提案します。 1.デン・ハーグ・ファン・マーラーでのフライジャー・モエスト・プロヴェレン・ヘット・コンサートは、アンデルス・プロヴェレン・デ・ヴィオリストのフリッツ・クライスラー・テ・エンゲージレンのディエンス・ゼヴェンデ交響曲アハト・ダゲン・イット・テ・ステレンに会った。 4.「Schellingmoetook weer eens komen、isgoedkoop。」 5. Max Reger zou een goede vervanger zijn voor Mengelberg、als die in Frankfurt zoudirigeren。 「コストスレヒト400マーク。 ( 'nkóópie)。」 9.「Rassewildirigeeren。 ニートのカンダットディットセイゾエン?」

Freijerは、nauwgezet administrateur en bewaarde inderdaad zorgvuldig alle brieven aan Mengelberg、hemzelf en het orkest – ze liggen nu in het AmsterdamseGemeentearchiefでした。 1922年のToenFreijerは、コンセルトヘボウ、nam hij echter 197 brievenmeeをウェギングしました。 De meeste waren aan hem geschreven door meer dan 100 verschillendemusici。 Het moet een minieme selectie zijn geweest uit achttien jaar administratief en Organisatorisch werk voor hetorkest。 Dat duidt erop dat hij alleen een keuze meenam、als persoonlijk aandenken aan het contact met componisten en uitvoerendemusici。 Zij vormden de toenmalige top van de internationale muziekwereld:Debussy、Mahler、Schoenberg、Strauss en veleanderen。

Freijer(1876-1955)を越えて、コンセルトヘボウとコンセルトヘボウワークエストの死は、weinigbekendです。 Als loyaal uitvoerder van de wensen van Mengelberg bekleedde hijeen著名なポジティ。 Omdat Willem Mengelberg、die voor het oog van de wereld een dictator was、tijdens repetities volstrekt geen orde kon houden、was Freijer vaak daarbij aanwezig om misdragingen van orkestleden tenoteren。 Hij werd in 1922 opgevolgd door Rudolf Mengelberg、een verre achterneef van dedirigent。

Niet alleen Freijer bewaarde de brieven zorgvuldig、dat deden later ook zijnerfgenamen。 Pas vorig jaar verschenen ze in de catalogus van het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper voor de veiling van 3december。 Het Koninklijk Concertgebouworkest verhinderde de openbare verkoop en kocht de brievenverzameling voor 20.000 guldensponsorgeld。

41月中旬のkreeghet Concertgebouworkest de brieven in handen en volgende week al verschijnt eenboek。 83 brieven uit de collectie worden in fax en in kleur afgedrukt、samen met transscripties van de teksten en Engelsevertalingen。 Het lezen van veel brievenは、erg lastigであり、sommige brieven valt af en toe slechts een woord teherkennenでした。 Zo schreef Schoenberg oud-een lopendhandschriftのDuitsegothische文字。 マリウス・フロトイス教授(89)、ウード・アーティスティック・ライダー・ファン・ヘット・コンセルトヘボウワークエスト、ブリーク・イーン・ファン・デ・ワイニゲン・ダイ・ダット・ノグ・ゾ・クネン・レーゼン。 Ook de Mahler- enDiepenbrockdeskundige教授。 Reeser(XNUMX)は、kwestiesの上のbehulpzaam bij het geven vanuitlegがdecorrespondentieter sprakekomenで死にました。

アフシェイドゲシェンク

De snelle publicatieは、interugvinden van deze brieven en het internationale belang ervanをめぐって、熱狂的な態度を示しています。 Het boek is ook een afscheidsgeschenk van het orkest voor de zakelijk directeur Willem Wijnbergen、die de brieven onverwijld liet kopen、en een onzalige verspreidingvoorkwam。 Wijnbergen leidt vanaf 1 maart de Los AngelesPhilharmonicAssociation。

De lijst met namen van de briefschijvers is imposant en weerspiegelt bovendien hoe snel het in 1888 opgerichte Concertgebouworkest dankzij Mengelberg(chef-dirigent sinds 1895)was uitgegroeid tot een van de belangrijkste muziekcentra in de wereld、ook ook Er waren contactenは、作曲家のBusoni、Debussy、Diepenbrock、Elgar、Grieg、Mahler、Reger、Schoenberg、Skrjabin enStraussに会いました。 Er zijn brieven van dirigenten als Max Fiedler、 カール・ムック(1859-1940)、Arthur Nikisch、Bruno Walter en FelixWeingartner。 エルは、アルフレッド・コルトー、カール・フレッシュ、フリッツ・クライスラー、マルグリット・ロング、アーサー・シュナーベル・エン・ユージーン・イザイのコンサートに出会った。

Van sommige brievenは、demuziekhistorieでのuitandere通信員bekenddat ze ooit moesten hebben bestaan​​ – hun opduiken vult een aantalhiatenでした。 De overige brieven behelzen vaak interessante aanvullingen – hoe klein soms ook –opdebiografieënvantalvanmusici。

Voor het overige toont de Correspondentie het dagelijks leven van eenorkest。 謝礼金、de keuze van repertoire、de solisten、de repetitieschema's、reismogelijkheden enhotelreserveringenの上のVeelbrievengaan。 De periode 1904-1922は、オーケストラerg roerig en dat blijkt ook vaak uit debrievenでした。 Een heftig紛争、de eigenzinnigheid van Mengelberg en over de positie van het orkest binnen het Concertgebouw、eencommerciëleNV、leidde in 1904 tot het ontslag van de opstandige administrateur Willem Hutschenruyter(1863-1950)、de voorganger vanFreijer。

Een aantal musici、onder aanvoering vanConcertmeesterAndréSpoorは、ハーグ・レジデント・オーケストのハーグで演奏されました。 1906年、ハーグ・ディリジェンティアと出会い、アムステルダムのコンセルトヘボウワークエストがハーグ・レジデンティ・オーケストに会いました。 Mengelberg begon toen een eigen serie in Den Haag:de'Mengelbergconcerten '。 Dirigenten en solisten die voor het Haagse orkest werkten、werden in Amsterdamgeboycot。

プレジエ

Omgekeerd eiste het Residentie Orkest ook exclusiviteit、zo blijkt uit een totnutoe onbekende kaart van Gustav Mahler aan Willem Mengelberg、die moet zijn geschreven tussen april en juni 1907.“ In Den Haag heb ik mij verplich Uwの計画はdusonuitvoerbaarです。 Hethonorarium dat u mij voor Amsterdam aanbiedt、accepteer ik gewoon(in Den Haag krijg ik overigens 1000 gulden)。 アムステルダムでは、bij u te dirigeren beschouw ik nu en in de toekomst als plezier en ik zal me steeds aan uw mogelijkhedenaanpassen。 Ik vraag echter zulke afspraken overhonoraria vertrouwelijk te behandelen、omdat ik elders niet voor minder dan 1000 guldendirigeer。」

Mengelberg trad vanaf 1907 op als gastdirigent in Frankfurt、waardoor moest worden gezocht naar vervangers、goede maar het liefst ookgoedkope。 メンゲルベルク:「レーガーはブラームスリーフェバーズ・ズーレン・テヴレーデン・ジーンに行きました。」 Definanciëlesituatieはaltijdmoeilijk、de​​ salarissen voor de musici warenlaagでした。 1911年にDeeerste gemeentelijke subsidie kwam、1919年にde eersterijkssubsidie。

Tijdens de Eerste Wereldoorlogは、第一次世界大戦の国際的な連絡先でした。 リヒャルト・シュトラウスは、zijn pas vernieuwenをプロットセリングします。 Scheusslich!」

ソロチェロ奏者のヴァン・ヘット・オーケストラであるジェラール・エッキングは、フランスの国籍を持っていました。 Hij schreef aan Freijer:「冬はverschikkelijk en ik ben verbaasd dat ik nogleefでした。 (-)Ik heb hier zelfs een cello en ik speel bij de Generaal、die aardig voor mijis。」

De opvallendste briefは、van Mahlers echtgenote Almaであり、reusachtigeの手紙でpaarse inktgeschrevenに会いました。 Ze nodigt Henk de Marez Oijens、een leraar aan het Barlaeusgymnasium die programmatoelichtingen schreef、uit om in de zomer naar de Mahlers tekomen。 Zeeindigtはdeverzuchtingに会いました。「Deaardezou een paradijs zijn als men meergeldhad。」

Er is ook een telegram van de Oostenrijkse kanselier Karl Renner、verstuurd na afloop van het Mahler Feest in 1920. Hij dankt voor“ de hommage die is gebracht aan de nagedachtenis van Mahler en de bewezen eer aan de Oostenrijksemuziekkunst。”

デブリーフヴァンカールムック、ヴァン1921年から1925年までの広大な勤勉なnaastメンゲルベルク、zet de tijdstil。 VanuitMünchenvraagt​​hijFreijerom voor hem in Amsterdam een Waterman-vulpen van het type'Ideal 'te kopen in een winkel“ vlakbij hotel de l'Europe en bij een straat die'Rock' heet、ofzoiets。” Hij bedoelde Akkerman in de Kalverstraat、achter hetRokin。 1924年のAlwerd de zaak naar een ander pand verplaatst、AkkermanはdeKalverstraatのnogaltijdgevestigdです。

Afgebeelde通信員

GUSTAV MAHLER AAN WILLEM MENGELBERG – Mijn beste vriend、In Den Haag heb ik mij verplicht dit seizoen geen ander Concert tedirigeren。 Uwの計画はdusonuitvoerbaarです。 Ik sta u echter gaarne ter beschikking als u dat in aansluiting op Den Haagwenst。 Hethonorarium dat u mij voor Amsterdam aanbiedt、accepteer ik gewoon(in Den Haag krijg ik overigens 1000 gulden)。 アムステルダムでは、bij u te dirigeren beschouw ik nu en in de toekomst als plezier en ik zal me steeds aan uw mogelijkhedenaanpassen。 Ik vraag echter zulke afspraken…(bovenaan :) NB Als u op de 6de nog iets wilt(eventueel met Messchaert)、zou dat uiteindelijk ookgaan。

ARNOLD SCHOENBERG AAN HENDRIK FREIJER – 16 maart 1914. Zeer geachte heer、Ik wend mij tot u met het verzoek het Concertgebouworkest nog een keer te zeggen dat ik zijn prestatie het allerhoogst bewonder en het buitengewoon dank uitstekende uitvoering tot Stand tebrengen。 Ik verheug me er bijzonder op volgend jaar met u mijn Gurrelieder ten gehore tebrengen。 Dan vraag ik het bestuur van het Concertgebouw mijn hartelijkste dank over te brengen voor het eerbetoon met delauwerkrans。 Het is de eerste die ik bewaar !! Nog een verzoek:ik vergat mijn orkestpartijen mee tenemen。 Zou u de bijzondere vriendelijkheid willen hebben die mij te laten sturen? Misschien wil de heer Dopper nogmijnverbeteringenlatenkopiëren。 (Mijn partijen zijn alle met mijn naam gestempeld en lagen in een map met inhoudsopgave)

AAN HET MAHLERFEEST-COMITÉ– 20 mei 1920. De regering van de Oostenrijkse republiekgroethetgeëerdecomitétergelegenheidvande schitterend verlopen uitvoering van het Mahler Feest in Holland en dankt hartelijk voor de hommage die is geb bewezen eer aan de Oostenrijksemuziekkunst。 Staatskanselier Renner

Adreszijde van kaart van Edward Elgar aan de heerHen。 Freijerアムステルダムジョー。 Verhulststr。 13E。

アルマ・マーラーAAN HENK DE MAREZ OIJENS – De aarde zou een paradijs zijn als men meergeldが持っていた。

EDWARD ELGAR AAN HENDRIK FREIJER – 16年1904月16.04日。Malvern、donderdagXNUMXヒールベールダンク。 Ik stuurは、veel plezier een programma vanCockaigneに会いました。 Met de beste wensenエドワード・エルガー。 (het muziekcitaat is uit Elgars The dream of Gerontius)。

エラーを見つけた場合は、そのテキストを選択してを押して通知してください Ctrlキー+ Enterキー.

スペルミスレポート

次のテキストが編集者に送信されます。